Bất động sản Wellness

Wellness là gì?

Xu hướng sống “Wellness” Theo định nghĩa của Viện sức khỏe toàn cầu (GWI), xu hướng sống “wellness” là việc tích cực theo đuổi các hoạt động và lựa chọn lối sống thông qua các hoạt động thể chất, tinh thần, tình cảm nhằm chăm sóc sức khỏe toàn diện.  Đọc tiếp…

MỘT TUYỆT TÁC BẤT ĐỘNG SẢN WELLNESS THUẦN KHIẾT GIỮA THIÊN NHIÊN - BIỂU TƯỢNG QUYỀN LỰC MỚI TẠI BÃI KEM - NAM PHÚ QUỐC

Làng nhiệt đới – Một tuyệt tác bất động sản Wellness thuần khiết giữa thiên nhiên

Làng nhiệt đới một tuyệt tác bất động sản wellness thuần khiết giữa thiên nhiên – Biểu tượng quyền lực mới tại Bãi Kem – Nam Phú Quốc Đối lập với những khó khăn của đại dịch, giờ đây mong mỏi của giới thượng lưu là một không gian tận Đọc tiếp…