Dự án Căn hộ Phú Quốc sẽ gồm có 2 loại hình đầu tư chính là: Condotel (Căn hộ nghỉ dưỡn) và Căn hộ để ở hoặc tự kinh doanh.

  • Căn hộ Phú Quốc có chức năng chỉ để kinh doanh khai thác lợi nhuận lưu trú. Loại hình này còn gọi là Condotel hay căn hộ nghỉ dưỡng. Với loại hình này khách hàng mua xong sẽ cùng hợp tác với chủ đầu tư để vận hành kinh doanh. Chủ đầu tư thường sẽ hợp tác với một tập đoàn khách sạn có uy tín lớn trên thị trường để quản lý vận hành sinh ra lợi nhuận. Tỷ lệ chia sẻ thường là có cam kết tối thiểu % hàng năm hoặc chia theo tỷ lệ lợi nhuận đạt được. Mỗi năm chủ sở hữu sẽ được ở 15 đến 20 ngày
  • Căn hộ Phú Quốc có chức năng linh hoạt. Tức vừa có thể ở được, vừa tự kinh doanh khai thác được, tự chuyển nhượng được hoặc giao lại cho một bên thứ 2 khai thác hoặc thuê lại. Loại hình này mới xuất hiện dự án duy nhất tại Nam Phú Quốc là Sun Grand City Hillside Residence