Căn hộ view biển với không gian nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới: Xu hướng mới tại Phú Quốc

Căn hộ view biển với không gian nghỉ dưỡng theo phong cách nhiệt đới ở Phú Quốc là trải nghiệm mới mẻ, và là khát khao mãnh liệt của mọi khách hàng từ trung cấp đến cao cấp. Tiếc là trong thời gia qua, Nam Phú Quốc chưa có những Đọc tiếp…

Du Lịch Chăm Sóc Sức Khỏe – Đòn Bảy Cho Sự Phục Hồi Và Phát Triển Của Ngành Du Lịch Sau Đại Dịch Covid 19

Du lịch chăm sóc sức khỏe không phải là một khái niệm mới tại Việt Nam và trên thế giới, nhưng dưới ảnh hưởng của hàng loạt các tác động khách quan, tiêu biểu nhất là mối đe dọa trầm trọng và những ảnh hưởng tiêu cực đến từ đại Đọc tiếp…