Quy hoạch Phú Quốc là chuyên trang tổng hợp các thông tin quy hoạch sử dụng đất mới nhất trên toàn thành phố Phú Quốc hàng năm và tầm nhìn 2030 đến 2050

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là công cụ pháp lý hữu hiệu hỗ trợ quản lý Nhà nước về đất đai. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm định hướng cho các cấp, các ngành lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết; làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất,… và hạn chế việc sử dụng đất chồng chéo, lãng phí, bất hợp lý, kém hiệu quả, phá vỡ cân bằng môi trường sinh thái, kìm hãm phát triển kinh tế – xã hội.

Kế hoạch sử dụng đất Phú Quốc

Mục đích lập quy hoạch sử dụng đất thành phố Phú Quốc

+ Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đảm bảo phát triển bền vững.

+ Phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kiên Giang và cả nước.

Kế hoạch sử dụng đất Phú Quốc

Định hướng quy hoạch sử dụng đất Phú Quốc

Phú Quốc là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, được tổ chức thành khu Hành chính – Kinh tế đặc biệt gắn với hình thành các khu chức năng như: Khu sản xuất nông nghiệp; khu lâm nghiệp; khu du lịch; khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; khu phát triển công nghiệp; khu đô thị; khu vực đô thị – thương mại – dịch vụ; khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn. Do đó, định hướng phát triển các khu chức năng trên địa bàn thành phố Phú Quốc như sau:

– Khu sản xuất nông nghiệp (Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm):

Tập trung xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thúc đẩy phát triển mạnh các loại hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như hồ tiêu 500-550ha (Cửa Dương, Cửa Cạn, Dương Tơ); các loại cây ăn quả có nhu cầu lớn cho dân cư trên đảo và một phần cho nhu cầu của du khách du lịch 1.000-1.500ha như dừa, sầu riêng, xoài, bưởi, quít, chôm chôm…

Nông nghiệp Phú Quốc

– Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng):

Đối với khu vực rừng phòng hộ, tiếp tục khôi phục và bảo vệ diện tích rừng phòng hộ nhằm đảm bảo an ninh – quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái kết hợp với bảo vệ nguồn tài nguyên thuỷ sản và động vật hoang dã. Đặc biệt chú trọng khôi phục và bảo vệ rừng phòng hộ sung yếu khu vực đảo Thổ Chu, Hòn Thơm và khu vực ven biển phường An Thới. Định hướng đến năm 2030, thành phố ổn định khoảng 7.651ha đất rừng phòng hộ, tập trung chủ yếu trên địa bàn xã Dương Tơ, Cửa Dương, Thổ Châu, Hàm Ninh, phường An Thới và phường Dương Đông.

Vườn quốc gia Phú Quốc

Đối với khu vực rừng đặc dụng: Chủ yếu là thông qua bảo tồn nguyên trạng, tạo ra những môi trường tốt nhất để bảo tồn và phát triển các loài động, thực vật đặc hữu, các hệ sinh thái đặc thù nhằm nâng cao chất lượng rừng và giá trị đa dạng sinh học. Việc phục hồi hệ sinh thái trong khu rừng đặc dụng phải tuyệt đối tôn trọng diễn thế tự nhiên. Biện pháp chủ yếu được áp dụng là khoanh nuôi và tái sinh tự nhiên, hạn chế trồng lại rừng. Việc trồng lại rừng ở rừng đặc dụng chỉ tiến hành đối với phân khu phục hồi sinh thái và cần thực hiện đúng biện pháp kỹ thuật, cơ cấu cây trồng là cây bản địa. Dự kiến đến năm 2030, trên địa bàn thành phố Phú Quốc có 29.545ha, tập trung chủ yếu trên địa bàn các xã Cửa Dương, Bãi Thơm, Gành Dầu, Hàm Ninh, Cửa Cạn và Dương Tơ.

– Khu du lịch:

Phát triển các khu du lịch cao cấp kết hợp vui chơi giải trí chất lượng cao tại Bãi Sao, Bãi Cửu Cạn, Bãi Dài, Bãi Vòng, Bãi Thơm và các khu du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng tại Bãi Trường, Bãi Khem, Bãi Thơm, Bãi Ông Lang, Bãi Vũng Bàu, Bãi Rạch Tràm, Gành Dầu, Bãi Rạch Vẹm, Mũi Ông Đội, Bãi Đá Chồng, Suối Đá Bàn, Quần đảo Nam An Thới với tổng quy mô khoảng 7.000-8.000ha.

Nhà hàng Con Sò

– Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp):

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn nguyên liệu và lợi thế sẵn có của thành phố, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sạch, giải quyết việc làm và sản xuất hàng hoá phục vụ khách du lịch. Định hướng đến năm 2030, trên địa bàn thành phố sẽ bố trí quy hoạch khu – cụm công nghiệp Hàm Ninh và khu – cụm sản xuất nước mắm (khu II) trên địa bàn phường An Thới với tổng quy mô 70-80ha.

Nước Mắm Phú Quốc Thịnh Phát

– Khu đô thị – thương mại – dịch vụ:

Phát triển khu đô thị Dương Đông, khu đô thị An Thới và tăng cường đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ, các khu vui chơi giải trí ở trung tâm các xã với quy mô khoảng 6.000-7.000ha.

Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc

Tin tức quy hoạch Phú Quốc

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.